Rozwielitka to naturalny pokarm dla rybek akwariowych. Jest niewielkim skorupiakiem, stanowiącym składnik planktonu wód stojących. Ciekawostką jest, że rozmnaża się przez dzieworództwo czyli partogenezę, jest przy tym niezwykle płodna. Potomstwo jednego osobnika może dochodzić do 30 mln w ciągu miesiąca. Ze względu na swoje wysokie walory dietetyczne jest powszechnie stosowaną karmą dla rybek akwariowych.

Firma Karmbed otrzymała subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju