Cooperation

For wholesalers high discounts are offered. Karmbed's goods are available at the zoological wholemarkets in Łódź and Katowice.

We are looking forward the cooperation with new clients.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.