Collection of sticks - delicacy for zebra finches and other estrildid finch.

Complete food for zebra finches and other estrildid finch.

Ingredients: millet, canaryseed, foxtail millet, flour, components flavour

Packaging units:

  • Collection of sticks - 12 sticks

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.