The feed includes a complete combination of components essential for the proper development of animals. It secures keeping fit and healthy for them. The feed guarantees the optimal level of carbohydrates, proteins, fat and fibres. The feed includes the essential vitamines and microelements.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.